Naše usluge

Odvoz i deponovanje otpada

Uređenje zelenih površina

Usluge iznajmljivanja mehanizacije

Tržnica - Pijaca

       

Novosti

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju

04 Februar 2019

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i...

J.P. Komus d.o.o. dobitnik priznanja "pouzdanost 2018"

J.P. Komus d.o.o. dobitnik priznanja "pouzdanost 2018"

05 Decembar 2018

Čast i zadovoljstvo nam je upoznati javnost da je J.P. Komus d.o.o. Gračanica i ove godine dobitnik priznanja bonitetne pouzdanosti. Od 32.292 bh. kompanije, njih 4.511 (14 posto) ispunilo je...

Dostava računa od sada i elektronskim putem

04 Decembar 2018

J.P. Komus d.o.o. Gračanica realizovalo je projekt "e-račun" kojim je omogućena dostava računa putem e-mail adrese svim zainteresovanim korisnicima koji se uspješno registruju nakon podnošenja zahtjeva u prostorijama J.P. Komus...

Direktna prodaja pokretnih stvari

03 Decembar 2018

J.P. Komus d.o.o. Gračanica najavljuje Direktnu prodaju pokretnih stvari koja će se održati 14.12.2018. godine sa početkom u 12:00 sati. Cijeli tekst oglasa možete pročitati ovdje (index.php/dokumenti/opsti-dokumenti)

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

16 Avgust 2018

Na osnovu ukazane potrebe J.P. Komus d.o.o. Gračanica raspisuje Oglas za prijem u radni odnos četiri radnika, na poslovima higijene grada, na određeno vrijeme. Oglas je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje",...

Obavještenje o raspisivanju javnog poziva za dodjelu donacija za 2018. godinu

04 Juli 2018

                                                                                                  ...

Javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju J.P. Komus d.o.o. Gračanica

03 Juli 2018

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i...

JAVNA AUKCIJA

07 Juni 2018

J.P. Komus d.o.o Gračanica najavljuje održavanje javne aukcije na dan 19.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati. Cijeli tekst javne aukcije možete pogledati ovdje (http://komus.ba/index.php/dokumenti/opsti-dokumenti)

"Zlatna plaketa" za J.P. Komus d.o.o.

"Zlatna plaketa" za J.P. Komus d.o.o.

04 Juni 2018

Na sjednici održanoj 30.05.2018. godine, Općinsko vijeće Gračanica jednoglasno je donijelo Odluku kojom se najevće općinako priznanje „Zlatna plaketa“ dodijeljuje J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Navedeno priznanje je rezultat je, prije...

«
»

Naši projketi

„Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada“-ZEOS d.o.o.

15 Maj 2014

Nakon donošenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa ZEOS-om- prvim operaterom za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom  smo realizovali projekat sakupljanja električnog i elektronskog...

Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

15 Maj 2014

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove...

KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

29 April 2014
KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

Danas je u Gračanici u kabinetu načelnika Gračanice održana ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopak-a, općine Gračanica i javnog komunalnog preduzeća „Komus“ iz Gračanice o zajedničkom finansiranju projekta „Odvojeno prikupljanje ambalažnog...

Česta pitanja

 • Ko nabavlja posude za odlaganje otpada? +

  Posude nabavljaju vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih prostora.
 • Šta je komunalni otpad? +

  To je kruti neopasni otpad koji nastaje u domaćinstvu ili u privrednim subjektima ali koji je po svojim karakteristikama sličan otpadu iz domaćinstva.
 • Jesu li radnici obavezni utovariti ...... sav otpad koji korisnik iznese? +

  Radnici su obavezni utovariti samo komunalni otpad i to u količini 1 kanta ili vreća do 120 litara po jednom domaćinstvu.
 • Zašto mi nisu odvukli pločice .... poslije renoviranja kupatila? +

  Odvoz građevinskog otpada se posebno plaća jer je to vanredna usluga. Odvoz te vrste otpada se može dogovoriti na tel: 706-680.
 • Zašto vozilo za razgrtanje snijega .... ne dođe ranije u Kovačku ulicu? +

  Čišćenje ulica u se vrši po Programu zimske službe koji je utvrdio prioritete i rok do kada sve ulice moraju biti prohodne poslije sniježnih padavina. Nemoguće je do svih doći
 • 1

Čista i lijepa moja Gračanica!