Naše usluge

Odvoz i deponovanje otpada

Uređenje zelenih površina

Usluge iznajmljivanja mehanizacije

Tržnica - Pijaca

       

Novosti

J.P. Komus d.o.o. dobitnik priznanja za uspješno poslovanje -Certifikat bonitetne pouzdanosti

30 Novembar 2016

U sklopu projekta „Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH“, 3.995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila kompanija LRC iz Sarajeva, na osnovu stručne analize...

Podjela kanti korisnicima - nastavak aktivnosti realizacije projekta "Selektivno odvajanje otpada od strane domaćinstava na području Općine"

Podjela kanti korisnicima - nastavak aktivnosti realizacije projekta "Selektivno odvajanje otpada od strane domaćinstava na području Općine"

10 Februar 2016

J.P. Komus d.o.o. Gračanica je nastavilo aktivnosti na uključenju novih korisnika u sistem selektivnog odvajanja i prikupljanja ambalažnog otpada. Nakon provedenih procedura javne nabavke 2430 komada kanti, nastavljeno je sa...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad

08 Decembar 2015

KONKURS za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad 1.    Vodeći ekonomista – finansijski knjigovođa, 1 (jedan) izvršilacUslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine...

Primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada

Primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada

05 Novembar 2015

Dana, 04.11.2015.godine, u krugu J.P. Komus d.o.o. Gračanica, održana je primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada za sve vrtiće, osnovne i srednje škole u Općini Gračanica, čime je svim...

Tradicionalni gračanički vašer 2015. godine

05 Novembar 2015

Tradicionalni gračanički vašer bit će organizovan 8.,9. i 10. novembra 2015 godine. Kao i svake godine vašer će biti organizovan na lokacijama Centar i Zelena pijaca. Pored toga, u nedjelju,...

Usvojena Odluka o dodjeli donacija

09 Oktobar 2015

Nadzorni odbor J.P. Komus d.o.o. Gračanica, na sjednici ordržanoj 31.08.2015. godine, jednoglasno je donio Odluku o dodjeli donacija u 2015. godini. Tekst Odluke možete pogledati ovdje (http://www.komus.ba/index.php/dokumenti/zahtjevi-obrasci?download=40:odluka-o-dodjeli-donacija). O mjestu, datumu i vremenu...

Uređenje Zelene pijace u Gračanici-provođenje javne rasprave

09 Oktobar 2015

Na sjednici Općinskog vijeća Gračanica, održanoj 30.09.2015. godine u Multimedijalnoj sali Općine Gračanica, prezentovano je Idejno rješenje projekta uređenja zelene pijace u Gračanici od strane J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Zaključkom...

Uređenje Zelene pijace u Gračanici - Objavljen Konkurs za izradu idejnog rješenja

18 Juni 2015

Gračanica ima dugu tradiciju trgovanja i trgovine. Jedan od prostora na kojem se  po tradiciji obavlja trgovina je  opšte poznata  Zelena pijaca  smještena u srcu stare čaršije. Od 1984.godine nastojalo...

Javni poziv za dodjelu donacija u 2015.

10 Juni 2015

J.P. Komus d.o.o. kao društveno odgovorna kompanija nastavlja sa aktivnostima u svrhu pomoći organizacijama civilnog društva i nevladinog sektora. Kako bismo omogućili realizaciju projekata koje kao ciljnu grupu imaju stanovnike...

«
»

Naši projketi

„Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada“-ZEOS d.o.o.

15 Maj 2014

Nakon donošenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa ZEOS-om- prvim operaterom za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom  smo realizovali projekat sakupljanja električnog i elektronskog...

Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

15 Maj 2014

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove...

KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

29 April 2014
KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

Danas je u Gračanici u kabinetu načelnika Gračanice održana ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopak-a, općine Gračanica i javnog komunalnog preduzeća „Komus“ iz Gračanice o zajedničkom finansiranju projekta „Odvojeno prikupljanje ambalažnog...

Česta pitanja

 • Ko nabavlja posude za odlaganje otpada? +

  Posude nabavljaju vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih prostora.
 • Šta je komunalni otpad? +

  To je kruti neopasni otpad koji nastaje u domaćinstvu ili u privrednim subjektima ali koji je po svojim karakteristikama sličan otpadu iz domaćinstva.
 • Jesu li radnici obavezni utovariti ...... sav otpad koji korisnik iznese? +

  Radnici su obavezni utovariti samo komunalni otpad i to u količini 1 kanta ili vreća do 120 litara po jednom domaćinstvu.
 • Zašto mi nisu odvukli pločice .... poslije renoviranja kupatila? +

  Odvoz građevinskog otpada se posebno plaća jer je to vanredna usluga. Odvoz te vrste otpada se može dogovoriti na tel: 706-680.
 • Zašto vozilo za razgrtanje snijega .... ne dođe ranije u Kovačku ulicu? +

  Čišćenje ulica u se vrši po Programu zimske službe koji je utvrdio prioritete i rok do kada sve ulice moraju biti prohodne poslije sniježnih padavina. Nemoguće je do svih doći
 • 1

Čista i lijepa moja Gračanica!